Huidig bestuur

Joppe Schulten – voorzitter
Jesse Heijkoop – secretaris
Reinder Kersten – Penningmeester
Sophie Winkenius – Vice voorzitter